Betonske gradnje in konstrukcije odslej enostavneje!

Kontrola armature in različnih betonskih elementov npr. sten, nosilcev in detajlov v skladu z različnimi standardi za projektiranje gradbenih konstrukcij – v le nekaj minutah.

Načrtovanje, dimenzioniranje in preverjanje betonskih elementov s programsko opremo IDEA StatiCa Detail

Podobno kot IDEA StatiCa za jeklene gradnje, vam tudi programska oprema IDEA Statica Detail ponuja resnične inovacije za številne betonske elemente in stike.

IDEA StatiCa Detail učinkovito obravnava vse dele betonskih konstrukcij, tudi diskontinuitetna (D) območja – na primer stene, robove oz. robne ploskve betonskih elementov s točkovnimi podporami, odprtine, vešala, konzole, objemke in območja nad stebri. Za programsko opremo je značilno, da omogoča natančno kontrolo nosilnosti betona in armature ter določitev obremenitev, napetosti in deformacij ter da jasno vizualizira rezultate za boljše razumevanje konstrukcije in konstrukcijskih detajlov.

Kakršnakoli geometrija

Nič več omejitev glede števila sestavnih delov spojev, prav tako ni pomembno, kakšne vrste so sestavni deli spojev in kako so sestavljeni. Pri oblikovanju imate tako povsem proste roke – oblika in vrsta spoja sta odslej odvisni samo od zahtev projekta, nič več od zmožnosti programske opreme.

Kakršnakoli obremenitev

Pri preverjanju spojev – tako za posamezne komponente kot za celotne spoje – se upoštevajo vse sile. Upoštevana pa je tudi interakcija med vsemi profili in spoji. Tako ste pri dimenzioniranju jeklenega spoja vedno na varni strani.

V nekaj minutah

Zahvaljujoč integrativni metodi pri izračunu, se močno skrajša čas, potreben za načrtovanje in preverjanje nosilnosti spojev. Programska oprema IDEA StatiCa se popolnoma ujema s celotnim postopkom načrtovanja in projektiranja, posledično se učinkovitost gradbenih inženirjev in proizvajalcev optimizira oz. maksimira.

IDEA StatiCa Beton in prednapetje

Montažni betonski elementi

Mostovi 

Monolitne konstrukcije

Programska oprema IDEA StatiCa Beton in Prednapetje omogoča učinkovito dimenzioniranje vseh armiranobetonskih, prednapetih in sovprežnih elementov, prerezov in detajlov. Kontrole obsegajo zahteve mejnega stanja nosilnosti in mejnega stanja uporabnosti, vključno s kontrolo povesov z upoštevanjem razpok. Statična analiza montažnih elementov in mostov se izvede kot časovno odvisna analiza glede na faze gradnje.

Uporabnost

Ni omejitev glede vrste in oblike konstrukcije ali možnosti izračuna. Vsak konstrukcijski tip je mogoče načrtovati, dokazati in izračunati glede na posebne zahteve določenega projekta.

Celovita kontrola

Pri preverjanju celovitosti posameznih detajlov programska oprema upošteva interakcije notranjih sil v določeni ravnini. To pomeni, da ste pri dimenzioniranju vedno na varni strani.

Varčno in varno

Čas, potreben za načrtovanje in preverjanje, je tako kratek, da je mogoče programsko opremo IDEA StatiCa Detail praktično brez težav vključiti v vsakdanje delo gradbenih inženirjev in proizvajalcev pri zasnovi ali načrtovanju.

IDEA StatiCa Detail – poročilo

Izbirate med kratkim ali podrobnim poročilom. Ta vsebuje in prikazuje vse kontrole v skladu z izbranim standardom za projektiranje gradbenih konstrukcij in nacionalnimi predpisi, vključno z referenciranjem. Poleg tega poročilo vsebuje kosovnice, tabele, diagrame in nudi izvoz DXF datoteke.

EDINSTVENE PREDNOSTI

Izkoristite edinstvene prednosti programske opreme IDEA StatiCa Detail:

Visoka varnost

Vedno na varni strani: programska oprema opravi vse izračune v skladu z izbranim standardom.

Časovni prihranek

Z enostavnim vnosom, hitrimi zasnovami in izračuni, ki jih opravite v minutah namesto v urah, prihranite do 80 % časa.

Optimizirani stroški

Zaradi natančnega izračuna v mejnem stanju nosilnosti so materialni stroški optimizirani oz.
zmanjšani.

Naložite si svojo brezplačno 14-dnevno testno verzijo programa zdaj!

Preizkusite učinkovitost in uspešnost programske opreme IdeaSTATICA – popolnoma brez obveznosti in brez tveganja.

14 dni brezplačno za komercialne uporabnike, 12 mesecev brezplačno za izobraževalne ustanove.