Predstavitev

Lastnik medija in založnik
SCIA Datenservice GmbH
Türkenhain 1/A III/10
AT-7083 Purbach am Neusiedlersee
Telefon: +43 (1) 743 32 32
E-mail: info@scia.at

Vodstvo: Hr. Gernot Meixner
Davčna številka:
 ATU44668203
Matična številka: FN 162328 v
Pristojno sodišče: Landesgericht Eisenstadt, Austria
Članica: WK Burgenland

Odgovornost za povezave
SCIA Datenservice GmbH ne prevzema odgovornosti za vsebino povezanih spletnih mest. Izvajalci so izključno odgovorni za vsebino povezanih strani.

Uporaba podatkov-Zakon o telekomunikacijah
Če je uporabnik na tej strani navedel e-poštni naslov, na primer s pošiljanjem sporočila, soglaša z uporabo e-poštnega naslova za pošiljanje informacij o izdelku ali podjetju ali drugih informacij.

Omejitev odgovornosti
Podatki in informacije na tej spletni strani so bili natančno raziskani, vendar napak ni mogoče izključiti. SCIA Datenservice GmbH zato zavrača kakršno koli odgovornost ali odškodninske zahtevke na podlagi vsebinskih ali funkcionalnih napak na tej spletni strani.

Vsebina spletne ponudbe
SCIA Datenservice GmbH, v nadaljevanju tudi avtor ali lastnik medija, ne prevzema nobene odgovornosti za aktualnost, pravilnost, popolnost ali kakovost posredovanih informacij. Morebitni zahtevki za odgovornost do avtorja, ki se nanašajo na materialno ali nematerialno škodo, nastalo zaradi uporabe ali neuporabe podanih informacij ali uporabe nepravilnih in nepopolnih informacij, so v osnovi izključeni, razen če se dokaže, da je lastnik medija namerno ravnal ali obstaja skrajno malomarna krivda. Avtor si izrecno pridržuje pravico do spremembe, dodajanja ali brisanja delov strani ali celotne ponudbe ali do začasne ali trajne ustavitve objave brez predhodnega obvestila.

Reference in povezave
V primeru neposrednih ali posrednih sklicevanj na tuje spletne strani (hiperpovezave), ki so zunaj avtorjevega področja odgovornosti, bi odgovornost začela veljati le, če bi avtor poznal vsebino, ko so bile hiperpovezave postavljene in je bilo tehnično zanj razumno, da bi preprečili njegovo uporabo v primeru nezakonite vsebine. Avtor s tem izrecno izjavlja, da v času postavitve povezave na povezanih straneh ni bila prepoznana nobena nezakonita vsebina. Avtor nima vpliva na sedanjo in prihodnjo zasnovo, vsebino ali avtorstvo povezanih / pripetih strani. Zato se izrecno distancira od vseh vsebin vseh povezanih / pripetih strani, ki so bile spremenjene po nastavitvi povezave. Ta izjava velja za vse povezave in reference na avtorjevem spletnem mestu, pa tudi za vnose tretjih oseb v knjige gostov, forume za razprave, imenike povezav, poštne sezname in vse druge oblike baz podatkov, do katerih je mogoč zunanji dostop. Za nezakonito, nepravilno ali nepopolno vsebino in zlasti za škodo, ki je posledica uporabe ali neuporabe tako predstavljenih informacij, je izključno odgovoren ponudnik strani, na katero se je sklicevalo, in ne oseba, ki se samo sklicuje na objavo preko povezav.

Avtorske pravice
Avtor si prizadeva spoštovati avtorske pravice slik, grafik, zvočnih dokumentov, video zaporedij in besedil, ki se uporabljajo v vseh publikacijah, ali uporabiti slike, grafike, zvočne dokumente, video zaporedja in besedila, ki jih je ustvaril sam ali grafike, zvočne dokumente, video sekvence in besedila, brez licence, na katera se lahko vrnemo. Za vse blagovne znamke in opise produktov, ki so navedene na tej spletni strani in jih morda zaščitijo tretje osebe, veljajo, brez omejitev, določbe veljavne zakonodaje o blagovnih znamkah in lastniške pravice zadevnega registriranega lastnika. Ker to ni izrecno omenjeno ne moremo sklepati, da blagovne znamke niso zaščitene s pravicami tretjih oseb!

Obvestilo o avtorskih pravicah
Avtorske pravice ali avtorske pravice za postavitev in vsebino te strani (besedila, grafike, slike, oz. avdio / video vsebine itd.) So v lasti družbe SCIA Datenservice GmbH ali pogodbenih partnerjev družbe SCIA Datenservice. Kopiranje, uporaba ali nadaljnja obdelava – v kakršni koli obliki – ni dovoljena in zahteva predhodno pisno soglasje SCIA Datenservice GmbH.

Reševanje sporov
Informacije o spletnem reševanju sporov: Potrošniki imajo možnost vložiti pritožbe na spletno platformo EU za spletno reševanje sporov: http://ec.europa.eu/odr. Vse pritožbe lahko pošljete tudi na zgoraj navedeni elektronski naslov.

Oblikovanje in izdelava spletnih strani
mobiz Mobile Entertainment Vertriebs GmbH, 1140 Wien
Email: office@mobiz.at
Web: www.mobiz.at