Revolucija

dimenzioniranja jeklenih spojev. Omogoča načrtovanje, dimenzioniranje, izračun in preverjanje jeklenih spojev v najkrajšem možnem času.

Učinkovito načrtovanje jeklenih spojev v le nekaj minutah

IDEA StatiCa ponuja največjo inovacijo v gradbeni tehniki oz. v jeklenih gradnjah zadnjih let oz. desetletij. Revolucionarna in patentirana metoda CBFEM, na kateri temelji programska oprema, bistveno spremeni način načrtovanja in dimenzioniranja jeklenih spojev.

Component model - Bolted joint - CBFEM model

IDEA StatiCa - inovacija na področju jeklenih gradenj

Temelji na podlagi večletnih raziskav

V sodelovanju z vodilnimi tehniškimi univerzami je bila razvita nova metoda za analizo in preverjanje jeklenih spojev. Metoda CBFEM (metoda končnih elementov na osnovi komponent je inovativna kombinacija dveh preizkušenih metod, ki jih uporabljajo  inženirji po vsem svetu – metode končnih elementov (FE) in metode komponent. Po več kot 5 letih temeljnih raziskav je bila po nadaljnjih 2 letih razvoja ustvarjena programska oprema, ki revolucionira delo na področju jeklenih gradenj.

Načrtovanje jeklenih spojev – na novo odkrito

Odslej je s programsko opremo IDEA StatiCa mogoče v zelo kratkem času izračunati tudi najbolj zapletene spoje poljubne geometrije, ki jih do sedaj ni bilo mogoče izračunati. Programska oprema v popolnem poročilu z risbami zagotavlja jasne kontrole nosilnosti v skladu s standardi EN / AISC / CISC. Pri modeliranju je upoštevan elastično-plastični materialni zakon za vse elemente spoja – plošče, nosilce, vijake in zvare. Poleg tega se pri izračunu upošteva tudi plastično obnašanje zvarovz in
prednapetih vijakov.

Jekleni spoji kakršnekoli vrste in kombinacije

IDEA StatiCa omogoča načrtovanje najrazličnejših vrst vijačnih ali varjenih spojev ter ležiščnih pločevin s sidri v najkrajšem času. Programska oprema za vse jeklene spoje zagotavlja natančne kontrole, izpise napetosti in deformacij, pa tudi analizo rotacijske togosti in izbočitev. Vijaki, zvari in betonski temelji so prav tako preverjeni tudi po standardih Evrokod, AISC, CISC ali AUS. Poleg tega IDEA StatiCa ponuja predloge načrtov za najpogosteje uporabljenee spoje in veliko izbiro valjanih in varjenih profilov.

Ravninski okvirji in paličja

Ležišča in sidra

Prostorski okvirji in paličja

Kakršnakoli geometrija oz. obtežba - v le nekaj minutah

Kakršnakoli geometrija

Nič več omejitev glede števila sestavnih delov spojev, prav tako ni pomembno, kakšne vrste so sestavni deli spojev in kako so sestavljeni. Pri oblikovanju imate tako povsem proste roke – oblika in vrsta spoja sta odslej odvisni samo od zahtev projekta, nič več od zmožnosti programske opreme.

Kakršnakoli obtežba

Pri preverjanju spojev – tako za posamezne komponente kot za celotne spoje – se upoštevajo vse sile. Upoštevana pa je tudi interakcija med vsemi profili in spoji. Tako ste pri dimenzioniranju jeklenega spoja vedno na varni strani.

V nekaj minutah

Zahvaljujoč integrativni metodi pri izračunu, se močno skrajša čas, potreben za načrtovanje in preverjanje nosilnosti spojev. Programska oprema IDEA StatiCa se popolnoma ujema s celotnim postopkom načrtovanja oz. projektiranja, posledično se učinkovitost gradbenih inženirjev in proizvajalcev optimizira oz. maksimira.

Celostna analiza in izračun

IDEA StatiCa za vas opravi obsežne analize in jasne kontrole nosilnosti v skladu z različnimi normami in standardi ter jih jasno prikaže v poročilu z risbami.

V skladu z različnimi standardi za projektiranje konstrukcij

Spannung-Dehnungsanalyse

Lokale Beuleffekte und kritische Lastfaktoren zur weiteren Beulbewertung Beulanalyse

Rotacijska ali osna togost vseh spojev

Steifigkeitsanalyse

V skladu z različnimi standardi za projektiranje konstrukcij

Belastungsfähigkeit

Največje obtežbe in rezervne kapacitete nosilnosti priključka

Bemessungswiderstand

FE model spoja se samodejno generira

Gesamtnachweis

IDEA StatiCa za vas opravi obsežne analize in jasne kontrole nosilnosti v skladu z različnimi normami in standardi ter jih jasno prikaže v poročilu z risbami.

V skladu z različnimi standardi za projektiranje konstrukcij Spannunganalyse, Dehnungsanalyse
Lokale Beuleffekte und kritische Lastfaktoren zur weiteren Beulbewertung Beulanalyse und Lastfaktoren

Rotacijska ali osna togost vseh spojevSteifigkeitsanalyse

V skladu z različnimi standardi za projektiranje konstrukcij
Belastungsfähigkeit

Največje obtežbe in rezervne kapacitete nosilnosti priključka
Bemessungswiderstand

FE model spoja se samodejno generira
Gesamtnachweis FE - Modell

Vaša prednost: združljivost s CAD in MKE programi

Programsko opremo IDEA StatiCa je mogoče enostavno in idealno implementirati v vaše obstoječe delovne procese, saj lahko vanjo uvozite geometrijo in obremenitve iz običajnih MKE programov ali pa kar celoten model spoja iz CAD programov.

Tako prihranite veliko časa in onemogočite nastop napak, ki bi sicer nastale pri ročnih izračunih!

FEA: Lasten, Bauteile
MKE: obremenitve, elementi
CAD-Anschlussgeometrie
CAD: geometrija spojev

Naložite si svojo brezplačno 14-dnevno testno verzijo programa zdaj!

Preizkusite učinkovitost in uspešnost programske opreme IdeaSTATICA – popolnoma brez obveznosti in brez tveganja.

14 dni brezplačno za komercialne uporabnike, 12 mesecev brezplačno za izobraževalne ustanove.